SecBlog today internetes újság

2020 június 30-án tervezett megjelenés: A kiskereskedelemben tapasztalható alvállalkozói anomáliák témában, illetve munkacímen:

Olvasói  jelzések alapján sajtó megkeresést küldtünk a Tesco részére az alábbi kérdésekkel, melyhez a Tesco sajtószolgálata a megfelelő válaszokat oda illesztette:


 

Kedves Zsolt!

Küldöm válaszunkat a lenti témával kapcsolatban.

 

Üdv:

Eszter

Forrás: Tesco sajtóosztály


 

 

  1. Külső szolgáltatótól származó vagyonvédelmi szolgáltatás igénybevételekor milyen szempontok szerint választják ki azokat a cégeket, amelyek pályázati felhívást kapnak?

A kiválasztás egy összetett folyamat, mely során szigorú belső szabályozókat is figyelembe veszünk, tekintettel a versenyjogi előírásokra is. Kiemelt szempont a vagyonvédelmi partner kiválasztásánál, hogy olyan erős piaccal rendelkező partnerekkel dolgozzunk együtt, akik nem igényelnek alvállalkozót (vagy egyéb harmadik felet) a szolgáltatás biztosításához, nyilvános adataik szerint pedig megbízható munkáltatóként és stabil piaci szereplőként jegyzettek. Ugyanígy figyelembe vesszük a szakmai referenciákat, a belső struktúrát és általában a működési alapelveket, melyeknek találkoznia kell a közép- és hosszútávú stratégiai elemeinkkel.

  1. A szakmai elvárásaikon túl, mennyire tekintik kockázatnak azokat a piaci szolgáltatási árakat amelyekből láthatóan nem finanszírozható magas szintű szakmai tevékenység, egyes esetekben a munkaerő-piaci béreknek megfelelő adó- és járulékterhek.

Kiemelt kockázatot látunk abban, ha egy pályázó ajánlott áraiból nem tartjuk jogszerűen megvalósíthatónak a foglalkoztatást, még ha az a pályázatok között a legkedvezőbb árajánlat is. A pályázatok elbírálása során a szigorú belső szabályzók mellett, minden esetben adó- és pénzügyi szempontból is felülvizsgálatra kerülnek az ajánlatok. Amennyiben egy pályázót a felülvizsgálat során nem tartunk transzparensnek, úgy az már önmagában alkalmatlanná teszi a későbbi együttműködésre.

  1. Információink szerint, a tavalyi évben végrehajtott vagyonvédelmi beszállítói tendert követően megszüntették az őrzésvédelmi vonatkozó külső audit szolgáltatás igénybevételét.  Ez az információ megfelel-e  valóságnak, amennyiben igen ennek mi volt az oka?

Továbbra is ellenőrizzük a vagyonvédelmi szolgáltatás minőségét, ahogy ezt a partnereinktől is elvárjuk. Ennek mentén kerültek kialakításra a belső folyamataink, és a vagyonvédelmi területért felelős struktúránk. A beszállítói tenderrel összefüggésben ilyen jellegű folyamatváltozás nem történt, az audit tevékenységet kizárólag az ezzel a feladattal megbízott kollégáink végzik, és nem harmadik fél.

  1. Tapasztaltak-e olyan üzlet szerzési célú információ közlést, akár aktív,  akár külső cég részéről, amely jelenleg aktív vagyonvédelmi beszállítókkal kapcsolatos negatív, esetleg büntetőjogi kategóriát érinti üzletviteli eljárásokra vonatkozik?  Az esetlegesen érkező ilyen típusú jelzéseket Önök vizsgálják-e?

Minden bejelentést megvizsgálunk, sőt proaktívan lehetőséget biztosítunk, bármely vásárlónknak, partnerünknek, kollégánknak, hogy nevét vállalva, vagy akár anonim módon bejelentést tegyen. Ettől függetlenül nem tapasztaltunk olyan bejelentést, mely negatív színben tüntetné fel bármely aktív partnerünket.    

  1. A tavalyi évben történt, Önöket is érintő vagyonvédelemi szolgáltatókkal kapcsolatos büntetőeljárások kiváltó okai az önök részéről elemzése kerültek-e, ennek tapasztalatait jelenlegi vagyonvédelmi beszállítói Coll kapcsolatosan felhasználják-e?

 

Közvetlenül a Tescóval szemben tudomásunk szerint nem indult büntetőeljárás, és korábbi vagy jelenlegi partnereinkkel szemben sincs információnk folyamatban lévő büntetőeljárásról. Felülvizsgáltuk azonban az alvállalkozói rendszer kockázatait, melyek közvetlen partnerinkre gyakorolt hatásai jelentősek lehetnek, és magas kockázatként jegyzünk. Ez nem jelenti azt, hogy alvállalkozó alkalmazása feltétlenül egyenlő a jogszerűtlen foglalkoztatással, de kevésbé transzparens és ellenőrizhető a megbízó szemszögéből. Hangsúlyozzuk, hogy a kölcsönös bizalom, és ennek garanciái kiemelt fontosságúak az együttműködésben, ezért szerződéseinkben rögzítettük harmadik fél kizárását vagyonvédelmi szolgáltató partnereink esetében. Ennek megszegése azonnali lehetőséget biztosít a szerződés egyoldalú, rendkívüli felmondására a magbízói oldalról.

 

Varga Eszter

Külső kommunikaciós menedzser

Tel.: +36208212138

 

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.

www.tescoplc.com | @tesconews


 

A cikk előzménye: olvasó információ érkezett azzal kapcsolatosan, hogy a Tescónál szolgáltató egyik vagyonvédelmi beszállító,  a munkabéreket kettő társaságban keresztül teljesíti havonta, két részletben, olyan módon, hogy az egyik társasággal vagyonőröknek nincsen jogviszonya, vagy közreműködőként, teljesítési segédként nincsen a Tesco felé nevesítve.  Figyelemmel arra hogy többen jelezték ezt az eljárást, további úgyhogy gyűjtés és az információ tisztázása folyamatban van.

A Tesco által közöltek több ellentmondást mutatnak a tapasztalt beszállító kiválasztási és együttműködési gyakorlattal, ezen tények pontosítása és az állítássokkal történő ütköztetése folyamatban.

A cikk tervezett megjelenését követően legalább egy piaci versenytársak aktív reakciója várható.

SecBlog Today


Is this email not displaying correctly? View it in your browser

unsubscribe from this list