SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

Adatkezelési tájékoztatás

Ön a KGP TECH Kft ( 3531 Miskolc, Győri kapu 24/b ) által működtetett SecBlog Today internetes újság oldalon jár. Internetes újságunkat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CE/27014-2/2017 számon vette nyilvántartásba. További információ ITT.

A honlap üzemeltetése, fejlesztése 

Amikor Ön meglátogatja internetes újságunkat, elolvassa, letölti az általunk közzétett tartalmakat önként hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi adataihoz hozzáférjünk:

Az Ön által használt IP cím, a látogatásának időpontja, a meglátogatott oldalak címe, a honlapunkon meglátogatott oldal címe, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző program adatai.

Az adatait azzal a céllal kezeljük, hogy honlap és a szolgáltatásaink működését ellenőrizni tudjuk, Ezáltal tudjuk javítani az egyes tartalmakat, funkciókat, illetve kiszűrni a visszaéléseket.

A honlapon elérhető szolgáltatások

Amennyiben a honlap által kínált szolgáltatásokat is használni kívánja, további adatokat kell megadnia. Erre szintén nem kötelezi senki, önként járul hozzá az adatkezeléshez, akkor is, amikor:

 • feliratkozik a hírlevélre
 • kommentálja cikkeinket
 • megosztja az oldal tartalmait

Internetes újságunk az Ön oldalunkon töltött tevékenységével, szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban, csak a legszükségesebb adatokat kérjük és kezeljük.

HírlevélIP cím, név, e-mail cím, a feliratkozó neveA hírlevelet a SecBlog today internetes újság híreinek és kampányaink közlésére használjuk. A hírlevél alján bármikor jogosult leiratkozni arról. A hírlevélre feliratkozók bármikor leiratkozhatnak a hírlevél szolgáltatásról a hírlevél alján található linkre történő kattintással. A hírlevélre feliratkozottak adatbázisa nem kerül külön mentésre, vagy továbbításra, kizárólag az oldal biztonsági mentésével együtt kerül tárolásra.
ŰrlapokIP cím, bejegyzés időpontja és az Ön által önkéntesen megadott információ Űrlapjaink egyes cikkek témájához, gyűjt információt, szakmai eljárásokkal, gazdasági folyamatokkal, cégekkel kapcsolatban.
Hozzászólásfelhasználó név, jelszó, IP cím és böngészőazonosító karakterláncA honlap nem biztosít hozzászólási lehetőséget, ha kivételesen mégis, akkor szükséges hozzá a felhasználó név és jelszó, a spam-ek, robotok kiszűrését lehetővé tevő adatok
Közösségi média megosztásA Facebook által kezelt adatokA honlapon közölt információk szélesebb körben történő elterjesztésére használjuk a Facebookot. 
Regisztrációs felületekNév, e-mail cím, telefonszám szervezet/közösség neveA regisztrációs felületeket a rendezvényeinkhez kapcsolódóan jelennek meg az oldalon. Az adatait azért vesszük fel, hogy fogadni tudjuk Önt a programjainkon, vagy tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról. Erre a célra PhP form űrlapokat használunk.

Olvasóink önkéntes adatszolgáltatása: Amikor Ön egy Ön által tapasztalt, vagy átélt helyzettel, problémával kapcsolatban adatokat küld részünkre, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Internetes újságként minden részünkre önkéntesen eljutatott információt, mint közlésre, vagy cikk készítéshez illusztrációnak felhasználható adatot kezelünk.
 • Önnek jogában áll egyes Ön által önkéntesen küldött információ, adat további felhasználását korlátozni, azaz „nem közlésre” szánt információként jelölni azt, ebben az esetben csak, mint háttér információt használjuk.
 • Az Ön által önkéntesen szolgáltatott adatok, információk valódiságát ellenőrizhetjük, betartva azon szerkesztési alapelvünket, hogy tényként csak ellenőrzött információt kezelünk.
 • Az Ön által részünkre önkéntesen adatszolgáltatás keretében küldött minden adatot, információt csak addig őrzünk meg, ameddig a kapcsolódó témájú cikkekhez azokra szüksége lehet. Ez különösen fontos olyan cikkek esetében, ahol polgári, vagy büntetőjogi vonatkozású kérdésekben, az Ön által szolgáltatott adat, vagy információ a cikkben foglalt állítások alapja.
 • Az Ön áltan önkéntes adatszolgáltatás keretében részünkre küldött adat, vagy információ felhasználásával készült cikkeket harmadik személy, vagy sajtótermék az eredeti forrás megjelölésével átveheti, így az Ön által önkéntesen szolgáltatott adatok, vagy információk alapján készült és nyilvánosságra hozott cikkek ( publikációk ) nem távolíthatók el teljes mértékben az internetről, így bármilyen adat, vagy információ továbbítása előtt kérjük ezt mérlegelje.

Adatfeldolgozó bevonása: A SecBlog Today internetes újság nem von be külső szolgáltatót, mint adatfeldolgozót.

A Secblog today internetes újság szerver oldali kiszolgálója:

IONOS by 1&1 Limited

Cím: Discovery House154 Southgate StreetGloucesterGL1 2EX
United Kingdom
Telefonszám: +44 (0) 1452 541 285
E-mail: info@ionos.co.uk

A hírlevélküldő rendszer üzemeltetője: A SecBlog Today internetes újság hírlevele a „Sendpress” alkalmazás segítségével, a mindenkor aktuális, önként feliratkozó személyek részére kerül kiküldésre. A hírlevél küldés üzemeltetője azonos az oldal üzemeltetőjével.

Sütik (cookie-k) kezelése!

Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:

 • felhasználói munkamenet tárolására,
 • az oldalunk ismertségének növelése,
 • statisztikák gyűjtésére.

A munkamenetet egyszerűsítő sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az erke.hu ó weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az oldalunk népszerűsítése (kereső reklámozás) érdekében Google Adwords szolgáltatást használunk. Ez a szolgáltatás sütiket (cookie-kat) használ abból a célból, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Google Adwords működéséhez kapcsolódó süti tárolási időtartama 30 nap. A Google Analitycs szolgáltatást a honlapunk használatának részletesebb elemzésére használjuk. Ez a szolgáltatás is sütiket (cookie-kat) használ. A Google Analitycs által használt sütiket 6 hónapig tárolják.

A sütik által tárolt információkat (beleértve a Érintett IP-címét) a Google Inc. az Egyesült Államokban működő szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. az alábbi felületen közli az Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeket (ez tartalmazza a cookie- kezelésének, letiltásának leírását is): https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A bejegyzések Facebookon történő megosztása sütik használatát igényli. A Facebook felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát a következő felületen érheti el. https://www.facebook.com/policies?ref=pf.

Látja még valaki az adatait?

A SecBlog today internetes újság harmadik fél részére az adat forrásának kifejezett felhatalmazása nélkül semmilyen adatot, információt nem ad át. Az oldal működésének törvényi alapja a 2010.évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályiról. Ez alapján számunkra különösen fontos, hogy olvasóink, információ forrásaink bizalmát megőrizzük, hiszen ez alapja újságunk működésének. Alapvető elvünk:

6. § *  (1) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy törvényben meghatározottak szerint jogosult a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy (a továbbiakban: információforrás) kilétét a bírósági és hatósági eljárások során titokban tartani, továbbá bármely, az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadását megtagadni.

(2) A bíróság – bűncselekmény elkövetésének felderítése érdekében – törvényben meghatározott, kivételesen indokolt esetben az információforrás felfedésére, valamint az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadására kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt.

Ismerje meg az adatainak védelméhez fűződő jogait! 

Hozzáférés joga

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk a személyes adatainak kezeléséről. Kérésére 15 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Helyesbítés és törlés joga

Ön írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Kérésére a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül visszajelzést küldünk. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül válaszolunk.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is tőlünk.

Adatok hordozhatóságának joga

Ön írásban kérheti a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak rendelkezésre bocsátását. Az adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban 30 napon belül kaphatja meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha vitatja az Ön által részünkre megadott adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatara az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adatbiztonsági intézkedések

A hírlevél feliratkozási adatokat a tárhely szolgáltatónk szolgáltató tárolja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást! 

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

telefon: +36-1-391-1400;

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be.