SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

Élő bejelentkezés 2022. augusztus 21

Az élő bejelentkezés leirata:

Üdvözlöm önöket! A SecBlog today internetes újság 2022 augusztus 21.-i élő bejelentkezését látják.

Mai élő bejelentkezésünkben több olyan előkészítés alatt álló témáról szeretnék beszélni, amely egy igen mozgalmas őszi időszakot jósol.

Több mint egy éve kezdtünk el foglalkozni Keserű Sándor történetével, aki 2018-ban, egy jogerős bírósági ítélet után elmenekült Magyarországról. Pontosabban Izraelben kötött ki, ahonnan, mint az „Ördög ügyvédje” videóüzeneteket küldött illetve osztott meg a YouTube-on.

Ennek az ügynek, ha a politikai szálait nem is boncolgatjuk rengeteg érdekessége van, úgy tűnik hogy az alap bűncselekményeken kívül, további bűncselekményekre utaló körülmények is felmerültek.

Keserűt több okból is keresi a magyar rendőrség, a Police.hu oldal körözéseket tartalmazó részén igen sok jogcímen található nyilvános körözési felhívás.

Keserű Sándor hazaérkezéséről a 24.hu internetes portáról értesültünk elsőként, ezt az izraeli hatóságok nyilvánosan elérhető dokumentumai is megerősítették, tehát a körözés alatt álló, egyébként elítélt személyt hamarosan hazaszállítják Magyarországra.

Az önmagában egy érdekes történet hogy milyen módon tudott elmenekülni az országból, illetve Izraelben, mint új bevándorló hivatalos tartózkodási engedély kérelmet beadni. Tavaly tavasszal foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, megpróbáltuk megszólaltatni az illetékes egyház vallási, illetve világi vezetését. Ami biztos és az izraeli hatóságok dokumentumaiból is kiderül Keserű Sándor hamis vallás igazolásokkal érkezett Izraelbe.  A vallási igazolások nem csak Keserű részére lettek kiadva, hanem családtagjai, illetve információ forrásaim szerint szeretője részére is. Ezt az igazolást egy és ugyanaz a rabbi állította ki, akivel szemben a későbbiekben folyt vallási bírósági eljárás. Ez a vallási bíróság szintén megállapította hogy a kiállított vallási hovatartozást igazoló dokumentumok megalapozatlanok voltak, de ezt a rabbi felkészületlenségére fogták.

Vannak sokan ebben az ügyben, akik másképpen látják a történteket, amikor az ügy kirobbant nagyon sok régen fortyogó személyes indulat, egyéni sérelem tört elő, az ügyeket belülről ismerő vallási és nem vallási személyek között. Ennek köszönhetően tavaly januártól folyamatosan kaptuk a különböző dokumentumokat, információkat, személyes véleményeket.

Ezek között találhatóak olyanok is, amelyek nem korrekt célból és körülmények között születtek, viszont érintett személy részéről nagyon pontos bemutatását tartalmazza Keserű Sándor tevékenységének, illetve a menekülésiben segítő rabbi közreműködésének.  Némi mérlegelés után azt a döntést hoztuk hogy ebből a beszélgetésből egy rövid, eltorzított változatot bemutatunk, annak igazolására, hogy ebben az ügyben milyen minőségű információk állnak rendelkezésünkre.

Tekintettel arra, hogy ez a hangfelvétel az egyik fél öncélúan hozott döntésével készült, úgy, hogy a másik érintett fél, aki egyébként Keserű Sándor tevékenységének sértettje és elszenvedője nem tudott további etikai és morális kérdéseket vet fel.

A teljes hangfelvételt elemezve megállapítható, hogy az ott elhangzottak és a hozzánk került dokumentumok nagy részében megerősítik az azon hallható állításokat, természetesen az összes résztvevőt próbáltuk korábban is és próbáljuk megkeresni a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében.

Több publikációt tervezünk ebben a témában, hiszen az előkészítő anyag mennyisége is már több, folytatásban megjelentethető cikkre elegendő, viszont, ha a Keserű Sándor Magyarországra kerül, információink szerint újabb büntető eljárások várhatnak rá, így további fejleményekre számíthatunk.

hangfelvétel bejátszása

Az előbb bemutatott hangfelvétel egyik érdekessége, hogy számunkra az azt készítő, szintén vallási személy küldte el, szerkesztőségi e-mail címünkre. A felvétel jogi státuszát és etikai felhasználhatóságát tekintve kétségeink vannak, viszont az abban foglalt információt anonimizálva, eltorzítva nyilvánosságra hozzuk. Tekintettel arra, hogy egy vallási személy engedély nélkül készít bizalmi beszélgetés a hangfelvételt, majd azt sajtó orgánum felé továbbítja, felvet további vallási, etikai kérdéseket, ezért úgy döntöttünk, hogy az ügyben ilyen módon kapott bizonyítékokat megosztjuk az adatvédelmi hatósággal is, állásfoglalásukat kérve az ügyben.

Az ügyben illetékes vallási szervezet világi és egyházi vezetése előzetes tapogatózásunk során, egyelőre a kivárás politikáját mutatja. A „konkurens” egyház valószínűleg a vallási igazolások hiteltelensége és a korrupció lehetősége miatt ki fogja használni ennek az ügynek minden elemét, így valószínűleg egy országos érdeklődésű hírré fog alakulni egy elítélt köztörvényes bűnöző Magyarországra szállítása.


A következő témánk egy személyes sérelem okán hozzánk eljutó alvállalkozói hálózat hoz kapcsolódik. Adott egy vagyonőr aki sok éve dolgozik egy édesipari és Állateledel gyártással foglalkozó multinacionális cég egyik telephelyén. Történik, hogy érdekellentét támad közte és a munkáltatója között, így eléggé konkrét nak nevezhető információval keresi meg szerkesztőségünket.

Az információk ellenőrzése során a szokott módon felvesszük a kapcsolatot az érintett multi kommunikációs vezetőjével. Érdekes és visszatérő tapasztalat, hogy főleg a jogi végzettségű kommunikációs vezetők milyen technikával és módszerrel próbálják az általuk képviselt szervezet érdekeit védeni, jelen esetben azt a hasznos tanácsot kaptuk, hogy amennyiben jogsértés látunk tegyünk feljelentést, ők a maguk részéről minden törvényesen tettek.

Ebben az ügyben még folyik az információgyűjtés részünkről, annyi elmondható hogy egy régi, ismert vagyonvédelmi cég alvállalkozói hálózatáról van szó, egy olyan alvállalkozói hálózatról ahol idén áprilisban már volt egy költségvetési csalás miatt indult büntetőeljárás őrizetbe vétellel.

Ez a vagyonvédelmi cég, fővállalkozóként jelenleg három-négy alvállalkozót üzemeltet, ahol legalább három esetében gyanítható, hogy olyan személyek működtetik ezt a rendszert akik az aktuális alvállalkozó társaságban semmilyen minőségben nem szerepelnek.

Az érintett multinacionális cég vagyonvédelmi szolgáltatások beszerzését központilag, más országban működő beszerző csapattal végezteti, így hivatkozhat arra, hogy a beszerzés a központi előírásoknak megfelelően történt. Az a folyamatosan visszatérő kérdés hogy az üzemeltetésben napi szinten résztvevő kapcsolat tartó k, üzemeltetési vezetők, főmérnökök miért nem vesznek tudomást dolgozói jelzésekről, ami alvállalkozói hálózatokra vonatkozik egyelőre nem kaptunk kielégítő választ, viszont jelenleg az látszik hogy az általunk kapott információ ban szereplő alvállalkozó cégek nagy része vagy kényszertörlési vagy éppen felszámolási stádiumban van.

A tavasszal történt, nagy nyilvánosságot kapott fővállalkozó bukások tudják csak rávenni a multinacionális megbízókat arra, hogy vizsgálják felül vagyonvédelmi beszerzéseiket.  

Bár, meg kell hogy állapítsuk, hogy ezek a beszerzések még mindig az árverseny alapján dőlnek el.


Harmadik, mára tervezett utolsó témánk a büntető eljárás sokkal kapcsolatos nézői információk kezelése. Nagyon köszönjük és továbbra is szívesen fogadjuk azokat az információkat amelyek adott vagyonvédelmi vállalkozások ellen megindult büntetőeljárásokra sokra vonatkoznak. 

Ezekről olvasóink, vagy olyan módon tud hatnak hogy a hatóság ki hallgatja őket valamilyen formában tanúként, gyanúsítottként, vagy pedig ők maguk tesznek feljelentést és erről szeretnélek tájékoztatni minket és rajtunk keresztül a közvéleményt.

Találkozhatunk olyan indíttatású forrásokkal is, ahol piaci szereplők szeretnék egymás jóhírét gyengíteni, ezáltal új piacokhoz jutni.  Többször kaptunk már ügyvéd által megírt feljelentésekről másolatot, illetve olyan ügyek iratait amelyben harmadik, velünk kapcsolatban nem álló személyek ügyei kerülnek tárgyalásra.

Az általában „érdekesebbé teszi” az adott ügyet, ha egy országosan ismert vagyonvédelmi cég, vagy volt sztár rendőr az érintett. Ilyen esetben fokozottan odafigyelünk a kapott információ ellenőrzésére és lehetőség szerint minden érintett fél megszólaltatására.

Azzal együtt, hogy hálásan köszönjük az ilyen típusú információt olvasóinktól, egyben kérjük megértésüket is, hiszen a tények kellő ellenőrzése nélkül nem áll módunkban azonnal nyilvánosságra hozni minden általuk küldött dokumentumot, legyenek azok saját nyilatkozatok, vagy hatósági iratok másolatai.

Talán eddig munkánknak is tájékoztatásainknak köszönhetően egyre „kerekebb” történeteket és egyre megalapozottabb bizonyítékokat kapunk olvasóinktól. Az ilyen módon rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, vagy ha úgy tetszik bizonyítási lánc felhasználáson szintén elemzést igényel, hiszen idő előtti publikálás azzal nem szeretnénk sérteni egy folyó, vagy megindítása előtt álló büntetőeljárás érdekeit.  Ennek érdekében az ilyen módon kapott bizonyítékokat, kizárólag anonimizált formában hozzuk nyilvánosságra, azt is csak abban az esetben, ha úgy látjuk hogy nyomozási érdeket nem sért.

Vannak olyan közel egy éve nálunk lévő bizonyítékok, amelyek be láthatóan már nem érdekesek a nyomozóhatóságnak, viszont egy vagyonvédelmi alvállalkozói rendszer szervezett működéséről közel 15 év viszonylatában eléggé átfogó képet ad, ennek nyilvánosságra hozatalát pl. szeptember elejétől megkezdjük.


Ennyi fért bele a mai élő bejelentkezésben köszönöm szépen hogy megnézték, kérem kövessék közösségi média felületein ket, találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!