SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

Szerkesztési és Etikai elveink

SecBlog Today internetes újság etikai és szerkesztési alapelvei

 

frissítve:  2022 április 11.

 

 

A SecBlog today internetes újság objektív, szakmai információ forrásként kíván a magyar elektronikus médiumok piacán megjelenni. Elsődlegesen a vagyonvédelmi és biztonsági szakemberek szakmai információval, esettanulmányokkal történő kiszolgálását, másodsorban a vagyonvédelmi szolgáltatásokkal, vagyonőrökkel kapcsolatba kerülők tájékoztatását tekintjük feladatunknak. Szeretnénk segíteni a szakmai és etikai fejlődést, a versenypiacot támogatjuk, bízva abban, hogy a megrendelői oldal beszerzői részére is hasznos információ forrás lehetünk.

 

Képviselt értékeink

 

·      függetlenség

·      objektív, tárgyilagos hírszerkesztés

·      kiszámíthatóság

·      hitelesség

·      pártatlanság

·      politikamentesség

·      közérthetőség

 

 

Szerkesztési  elveink:

 

Minden, vagyonvédelemmel, biztonsággal kapcsolatba hozható információ, adat,  felvetés feldolgozásra kerül, azzal a kifejezett céllal, hogy témaként felhasználjuk publikációhoz.

Csak olyan információt tekintünk megalapozottnak, amely:

 

·      Legalább három egymástól független személy részéről megerősítésre került

·      Hatóság, vagy gazdálkodó szervezet arra felhatalmazott képviselje útján írásban kerül közlésre

·      Nyilvános adatokból megerősíthető

·      Körülmények, helyzetek, cselekmények  megerősítik

·      Információt nem vásárolunk és nem kényszerítünk ki senkitől

 

 

Célunk az objektív tájékoztatás, de maradunk kívülállók,  nem avatkozunk üzleti, jogi és személyes ügyekbe.

 

Tiszteletben tartjuk a nyomozóhatóságok munkáját, azonban, a közvélemény objektív tájékoztatását elsődleges feladatunknak tekintjük.

 

Mindenkit ártatlannak tekintünk, ameddig a bíróság jogerősen meg nem állapítja bűnösségét, de a több forrásból alátámasztott, dokumentumokkal igazolt tényeket adott személy tevékenységével kapcsolatosan nem tartjuk vissza. Természetesen a személyiséghez és magánélethez való jogokat tiszteletben tartjuk

 

Az érintettek számára, forrásaink védelmét szem előtt tartva,  lehetőséget adunk az általunk nyilvánossága nem hozott bizonyítékok megtekintésére és  minden érintett számára külön felajánlás nélkül is feltételek nélkül biztosítjuk a hozzászólást, kifogást, vélemény eltérés közlését.

 

Támogatóink, együttműködő partnereink részére speciális hírleveleket küldünk, esetenként témákhoz, vagy konkrét hírekhez kapcsolódó elemzéssel.

Ebben az esetben is kiemelten fontos számunkra forrásaink védelme és a tények e épülő, megalapozott tájékoztatás.

 

Támogatás:

 

Minden támogatásra vonatkozó kezdeményezést és felajánlást köszönettel fogadunk, de adott támogató esetében mérlegeljük, hogy az együttműködési ajánlat, vagy támogatás elfogadásra etikailag kifogásolható-e.

Olyan esetben, ahol tényszerűen értesültünk folyamatban lévő nyomozásról, vagy etikailag, morálisan kifogásolható tevékenységről nem áll  módunkban támogatást elfogadni

 

Támogatás esetén egyedi, írásos  megállapodást kötünk. Támogatóink részére háttér információ-összefoglaló, hírlevél és eseti elemzés formában köszönjük meg a támogatást, azonban fenntartjuk a jogot a  független és objektív  újságírásra, így fontos információt támogatónk érdekében sem hallgatunk el a nyilvánosság előtt.

 

Forrásaink védelme:

 

A Sajtótörvény 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak  alapvető szabályairól) alapján védjük információ forrásainkat:

 

6. § *  (1) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy törvényben meghatározottak szerint jogosult a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy (a továbbiakban: információforrás) kilétét a bírósági és hatósági eljárások során titokban tartani, továbbá bármely, az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadását megtagadni.

(2) A bíróság – bűncselekmény elkövetésének felderítése érdekében – törvényben meghatározott, kivételesen indokolt esetben az információforrás felfedésére, valamint az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadására kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt.”

 

 

Kapcsolatunk hatóságokkal:

 

Internetes újságunk elsődleges és egyetlen célja a hiteles és objektív tájékoztatás mellett forrásaink  feltétel nélküli védelme.  Amennyiben nyomozó hatóság keresi meg szerkesztőségünket, az elvárható együttműködést vállalva kizárólag abban az esetben nevezünk, meg forrást, ha az érintett kifejezett felhatalmazását megkaptuk. Ennek hiányában az átadható bizonyítékok közül a forrás kilétét egyértelműen felfedő részeket visszatartjuk.

 

Olyan esetben, ha a kapott dokumentumok, egy konkrét büntetőeljárás megindítására alkalmas bizonyítási láncot képeznek, minden esetben továbbítjuk a hatóságok felé, a forrás védelmének  és a közérdek szempontjait egyaránt figyelembe véve.

 

 

Szerkesztési elveinket minden esetben elsődleges szempontként kezeljük tartalmaink előállításánál, de folyamatosan tanulunk és okulunk így a saját magunknak előírt normákat is igyekszünk tökéletesíteni.