Szerkesztési és Etikai elveink

SecBlog Today internetes újság etikai és szerkesztési alapelvei

 

2021 március 14.

 

 

A SecBlog today internetes újság objektív, szakmai információ forrásként kíván a magyar elektronikus médiumok piacán megjelenni. Elsődlegesen a vagyonvédelmi és biztonsági szakemberek szakmai információval, esettanulmányokkal történő kiszolgálását, másodsorban a vagyonvédelmi szolgáltatásokkal, vagyonőrökkel kapcsolatba kerülők tájékoztatását tekintjük feladatunknak.

 

Képviselt értékeink

 

·      függetlenség

·      objektív, tárgyilagos hírszerkesztés

·      kiszámíthatóság

·      hitelesség

·      pártatlanság

·      politikamentesség

·      közérthetőség

 

 

Szerkesztési  elveink:

 

Minden, vagyonvédelemmel, biztonsággal kapcsolatba hozható információ, adat,  felvetés feldolgozásra kerül, azzal a kifejezett céllal, hogy témaként felhasználjuk publikációhoz.

Csak olyan információt tekintünk megalapozottnak, amely:

 

·      Legalább három egymástól független személy részéről megerősítésre került

·      Hatóság, vagy gazdálkodó szervezet arra felhatalmazott képviselje útján írásban kerül közlésre

·      Nyilvános adatokból megerősíthető

·      Körülmények, helyzetek, cselekmények  megerősítik

·      Információt nem vásárolunk és nem kényszerítünk ki senkitől

 

 

Célunk az objektív tájékoztatás, de maradunk kívülállók,  nem avatkozunk üzleti, jogi és személyes ügyekbe.

 

Támogatás:

 

Tevékenységünk finanszírozásához elfogadunk támogatást. Egyedi megállapodást kötünk, minden esetben, írásban. Támogatóink részére háttér információ-összefoglaló, hírlevél és eseti elemzés formában köszönjük meg a támogatást, de nem hallgatunk el közérdeklődésre számot tartó kérdést, még ha kellemetlen is.

Nem mindenki támogatását fogadhatjuk el, fontos a jó hírünk.

 

Forrásaink védelme:

 

A Sajtótörvény ( 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak  alapvető szabályairól) alapján védjük információ forrásainkat:

 

6. § *  (1) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy törvényben meghatározottak szerint jogosult a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy (a továbbiakban: információforrás) kilétét a bírósági és hatósági eljárások során titokban tartani, továbbá bármely, az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadását megtagadni.

(2) A bíróság – bűncselekmény elkövetésének felderítése érdekében – törvényben meghatározott, kivételesen indokolt esetben az információforrás felfedésére, valamint az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadására kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt.”

 

 

Szerkesztési elveinket minden esetben elsődleges szempontként kezeljük tartalmaink előállításánál, de folyamatosan tanulunk és okulunk így a saját magunknak előírt normákat is igyekszünk tökéletesíteni.