SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

ALL IN ONE ADÓ-VEVŐ olcsón

8 min read

Mire nem jó egy biztonsági tanácsadó és egy internetes újság együtt… Valahogy mindig szembe jönnek az újdonságok, nem is akármilyenek: A következő időszak slágere az „ALL IN ONE”. adó-vevő, mobiltelefon, járőr ellenőrző stb eszköz lesz. Egy ilyen eszközt volt szerencsénk kipróbálni, a vártnál (is) jobbak voltak a tapasztalatok. Lássuk, hogy mit is tud:

Forrás: Alibaba.com

Az adóvevő funkció lehet normál analóg rendszerű, a gyártó olyan frekvencia sávval küldi, amilyet a Tisztelt Megrendelő kíván. De! A lényeg, hogy a benne lévő SIM kártya segítségével, minimális mobil adatforgalmi díjakkal egy másik országban lévő szerveren keresztül az egy hálózatba rendelt készülékek gyakorlatilag földrajzi korlátok nélkül tudnak kommunikálni egymással.

További opció, hogy igény szerint a kommunikáció ( forgalmazás ) a szerveren időbélyeggel rögzítésre kerül, azonosíthatóvá téve a készüléket, időpontot…

Mivel adatkommunikációt használ, többé nem szivárognak ki olyan hangfelvételek amin hallható, ha a napi belépő karszalagokat elviszi a szél…

Az extrák ez után jönnek: A készülék GPS vevőt és RFID olvasóz is tartalmaz sok további funkciót ellátni képes billentyűvel. Így lesz az ALL IN ONE eszköz, ami ráadásul időjárás és talán vagyonőr álló.

Hamarosan készítünk egy bővebb riportot az eszköz teszteléséről.

Nem lennénk szakmailag hitelesek, ha a kommunikációs eszközzel kapcsolatban nem kérnénk ki asz illetékes hatóság állásfoglalását is. A NMHH, Kommunikációs Igazgatóság válasza:

Kedves Zsolt!

Köszönjük kérdéseit. Küldöm a hatóság válaszait.

1. A szabad felhasználású PMR csatornákon üzemeltetett adó-vevő készülékek esetében is érvényes az a szabály, hogy az adott készüléknek magyar, vagy EU-s típus engedéllyel kell rendelkeznie?

A típusengedély – mint fogalom – 2001. február 1-je óta nem létezik. A PMR (Personal Mobile Radio) 446 rádiókommunikációs készülékek számára – az előírások betartása mellett – az egyedi engedélyezési eljárás alól mentesített 446–446,2 MHz közötti frekvenciasáv áll rendelkezésre a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: NFFF) meghatározottak szerint. Így nincs szükség típusengedélyre, elegendő az alább részletezett feltételek érvényesülése.

Mivel a PMR adó-vevők rádióberendezésnek minősülnek, csak akkor hozhatók forgalomba, ha a gyártó megfelelőség-értékelés elvégzésével meggyőződött arról, hogy a berendezés teljesíti az alapvető követelményeket: ezek például az élet-, baleset- és környezetvédelemre, a rádióspektrum hatékony és szabályszerű használatára vagy mások tulajdonának károsítására vonatkoznak. A gyártó a megfelelőség dokumentálása után ki kell, hogy állítson – saját felelősségre és saját nevében – egy megfelelőségi nyilatkozatot, amelyet a berendezéshez mellékelnie kell. Csatolhatja rövidített formában is, de annak feltétele, hogy meg kell adnia azt a pontos internetcímet, ahol a nyilatkozat teljes egészében elérhető. Ha a gyártó ezeket megtette, akkor a berendezés csomagolásán el kell helyeznie a CE-jelölést, amely igazolja, hogy a készülék az európai alapvető követelményeknek eleget tesz. Az eszköz csomagolásán is fel kell tüntetnie, hogy vannak-e használatára vonatkozóan földrajzi korlátozások (például van-e olyan tagállam, ahol egyáltalán nem vagy csak korlátozottan használható), valamint azt, hogy milyen frekvenciasávon és milyen teljesítménnyel üzemel. A mellékelt dokumentációban a biztonságos és rendeltetésszerű használathoz szükséges információknak is szerepelnie kell.

A Magyarországon forgalmazott rádióberendezéseknek magyar nyelvű használati útmutatóval is rendelkezniük kell. A forgalmazónak vagy – abban az esetben, ha harmadik, nem EU-tag országból származó készülékről van szó – az importőrnek meg kell győződnie arról, hogy az általa forgalmazott vagy importált berendezés rendelkezik-e a szükséges dokumentációval és jelölésekkel. Ha ezek hiányoznak, a magyar nyelvű útmutató kivételével nem pótolhatja őket, hanem a gyártót kell felkeresnie a hiányosságok megszüntetése érdekében, különben nem forgalmazható a berendezés.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság azokat a szereplőket is ellenőrzi, akik a forgalmazási láncban ugyan részt vesznek, de készülékeik használaton kívül vannak. Súlyos hiányosság esetén a gyártókat annak megszüntetésére szólítja fel a hatóság, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor megtiltja az eszközök forgalmazását. Az NMHH a forgalmazott berendezések nettó értékének ötszöröséig szabhat ki bírságot, erre azonban nem volt precedens az elmúlt években.

2. A SIM kártyával üzemelő ( gyakorlatilag mobil telefon ) kommunikációs eszközöknek kell-e bármilyen típus jóváhagyás Hatóságuk részéről,  vagy elegendő, ha az aktuális mobiltelefon szolgáltató rendszerével kompatibilis?

Elegendő, ugyanis a SIM-kártyával üzemelő végberendezések harmonizált berendezések, amelyek az egyedi engedélyezési kötelezettség alól – a CE-jelölést leszámítva – mentesek: ezen berendezések specifikációira vonatkozó frekvenciaintervallumok táblázata a hatóság honlapjáról is letölthető 5. mellékletében található. A szolgáltató hálózatával kapcsolatos kompatibilitási problémák a működésben is megnyilvánulhatnak, ezek kezelése azonban nem feladata sem a szolgáltatónak, sem az NMHH-nak.

3. A vagyonvédelmi gyakorlatban általános „kevert”  adó-vevő használat ( azaz:  típusengedélyes készülékek mellett további, jellemzően kínai gyártmányú – Pl:  „BAOFENG”  stb. eszközök rendszerbe állítása ) az Önök hatósági gyakorlata szempontjából milyen megítélés alá tartozik, ilyen esetben kell-e Hatóságuk részéről szankcionálásra számítani.

Ezen rádióberendezések forgalomba hozhatók Magyarországon, abban az esetben, ha rendelkeznek CE-jelöléssel. Fontos kitétel még az is, hogy csak akkor lehet importálni és forgalmazni egy eszközt az EU-ba, ha legalább egy tagállamban szabályszerűen használható – ellenkező esetben tiltásra számíthat a forgalmazó. Ha ezek a feltételek fennállnak, akkor – ha egyedi engedélyhez kötött frekvenciákon képesek üzemelni – használatukhoz az NMHH által kiadott rádióengedély kell. Ha rádióengedély nélkül üzemelnek az egyedi engedélyhez kötött frekvenciákon, akkor – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény(Eht.) alapján – azonnal meg kell szüntetni a jogszerűtlen frekvenciahasználatot, a berendezést pedig hatósági intézkedés keretében le kell pecsételni. A pecsételés a berendezés használatának megakadályozására szolgál, és csak érvényes rádióengedély birtokában szüntethető meg.

4. Hozzáférhető-e 2018- vagy 2019 éves statisztika arra vonatkozónak, hogy Hatóságuk  ellenőrzési tevékenysége során milyen elmarasztaló, vagy kényszer intézkedést tett  nem engedélyes rádió kommunikációs eszközök esetében?

A hatóság szakemberei folyamatosan végeznek ellenőrzéseket, amelyek során feltárják az engedélyezettől eltérő és a jogszerűtlen (engedély nélküli) frekvenciahasználatot. Az NMHH minden esetben megteszi a szükséges intézkedéseket. Az engedélyezettől eltérő frekvenciahasználat esetén a hírközlési hatóság egy végzésben felszólítja az üzemeltetőt – határidő kiszabásával – a jogszerű állapot helyreállítására. Engedély nélküli üzemeltetéskor pedig a berendezést a már említett hatósági intézkedés keretében üzemen kívül helyezi.

A hatóság minden évben beszámolót nyújt be az országgyűlésnek az előző évi tevekénységéről, amely érinti, többek között, a berendezések forgalmazásának ellenőrzését is. Ezen beszámolók májusban készülnek el, és nyilvánosan elérhetőek az NMHH honlapján: a jelenlegi legfrissebb a 2018-as beszámoló. Tavalyról az első három negyedév adatai vannak feldolgozva, amelyek szerint 34 ellenőrzött rádióberendezés-típusból 21 volt valamilyen szempontból nem megfelelő. Az elmúlt két évben az NMHH nem szabott ki bírságot: az érintettek egy része igyekezett a hiányosságokat – a hatóság felhívására – megszüntetni, de előfordult olyan is, hogy önkéntesen vonta ki a berendezést a piacról.

Megemlítendő még, hogy az NMHH a többi EU- és EGT-tagállam hasonló feladatú hatóságaival együttműködve évente vesz részt közös európai ellenőrzésen, amikor kontinensszerte azonos berendezéskategóriákat ellenőriznek a szervezetek, azonos szempontrendszer alapján. 2020-ban ez a közös kampány a PMR446 berendezésekre is összpontosít majd, így megnövelt számú ellenőrzésre számíthatnak a forgalmazók ezen a területen.

5. Nyilvánosan hozzáférhető-e olyan adatbázis, amely a Magyarországon típusengedéllyel rendelkező Adó Vevőket és egyéb adatátviteli eszközöket tartalmazza?

A leírtakat figyelembe véve, mivel bármely berendezés megfelelhet az alapvető követelményeknek, illetve a szabványossági feltételeknek, ilyen lista nem létezik. A hatóság kizárólag a problémás berendezéstípusokat tartja nyilván, amely lista minden év elején frissül, amennyiben az előző évben született elmarasztaló hatósági döntés: ez az NMHH honlapján található.”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük