SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

Megváltozott fegyver szabályok – „felöltöztetett” fegyvereknek vége?

5 min read

forrás Zahal.org

Több „szakmai” fórumon kerül tárgyalásra az idén január 1-jétől érvényes, a korábbiakhoz képest megváltozott a fegyver szabályok okozta vélt, vagy valós korlátozás. Idetartozhatnak adott esetben a különféle „fegyver jellegét megváltoztató” kiegészítők, a nagyobb kapacitású tárak, vagy egyes korábban hadi fegyverből más használati célt alakított de továbbra is tűzfegyver kategóriába tartozó fegyverek. A média kommunikációban elhangzott állításokat igyekeztünk összegyűjteni és megkérdeztük a Rendőrség sajtószolgálatát erről. A kérdéseket és a kapott válaszokat változtatás formájában adjuk közre alább:

forrás: zahal.org
Szám: 29000/ /2015

Ügyszám: 29000/5275/2021. ált.

 

Perjési Zsolt részére

 

SECBLOG.TODAY

 

 

Tisztelt Perjési Zsolt!

 

 

Az ORFK Kommunikációs Szolgálathoz elektronikus úton érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

 

„1. Megalapozottnak tekinthető-e az az olvasói információ, mely szerint a fegyver boltokban megvásárolható önvédelmi és vadászfegyverek az engedélyező hatóság részéről nem kerültek bejegyzésre a fegyvertartási engedélybe, tekintettel arra, hogy azok „hadifegyver jellegűek?”

 

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az Ftv. tárgyi hatálya nem terjed ki a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló törvényben haditechnikai termékként meghatározott eszközök tekintetében a hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély alapján végzett tevékenységek hatósági engedélyezésére. Az önvédelmi, valamint a vadászati célú lőfegyvertartás nem minősül hadiipari tevékenységnek, ezért annak engedélyezése a Rendőrség hatáskörébe tartozik.

 

Az Ftv., valamint a végrehajtására kiadott, a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a polgári célú lőfegyverek tartását a kérelmezői oldalon személyi és tárgyi feltételek együttes meglétéhez köti. A Kr. célhoz kötötten a 24. §-ában határozza meg, hogy vadászatra csak olyan lőfegyver tartása engedélyezhető, amely a vadászatra a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény alapján e tevékenység végzése nem tiltott, míg a Kr. 25. § (2) bekezdése előírja, hogy önvédelmi célra csak rövid lőfegyver tartása engedélyezhető.

A fentiekből következik, hogy a kérelmezett lőfegyver bejegyzésének akkor nincs jogszabályi akadálya, ha az eszköz az Ftv. hatálya alá tartozik és a kérelmező mindazokat a feltételeket, amelyeket az Ftv. és a Kr. lőfegyvertartásához meghatároz, teljesíti, továbbá az adott lőfegyver jellege a tartás céljának megfelel és használatát jogszabály nem tiltja.

 

„2. Megalapozottnak tekinthetők-e azok az olvasói információk, mely szerint 2021. január 1-jétől olyan módon változott a jogszabály, hogy önvédelmi fegyverek esetében a tárkapacitás korlátozásra került?”

 

Az Ftv. 2020. december 31-ig hatályban volt 1. melléklete a tűzfegyvereket és a lőszereket négy „A”, „B”, „C” és „D” kategóriába sorolta. 2021. január 1-jétől a meglévő fő kategóriák száma 4-ről 3-ra – „A” („Tiltott”), „B” („Engedélyköteles”), „C” („Bejelentéshez kötött”) – csökkent. Az Ftv. 2021. január 1-jén hatályba lépett módosítása az átmeneti rendelkezések között a 21/B. § (1) bekezdésében rögzíti, hogy – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a tűzfegyverek és a lőszerek kategória változása nem érinti az Ftv. módosításának hatályba lépésekor jogszerűen tartott eszközök korábbi besorolását. Ez, az ott meghatározott kivételtől eltekintve azt jelenti, hogy mindazok az eszközök – tárkapacitástól függetlenül –, amelyeket 2020. december 31-én jogszerűen tartottak, 2021. január 1-jét követően is ugyanabban a kategóriában maradnak, melybe korábban besorolták, ezért nem tekinthető megalapozottnak az Ftv. módosításával összefüggésben a tárkapacitás korlátozására vonatkozó olvasói információ.

 

„3. Mi történik abban az esetben, hogyha a korábban érvényes jogszabályok alapján engedélyezett fegyverek jogszabályváltozás miatt bekerülnek a korlátozott kategóriába?”

 

Az Ftv. módosítása fő szabályként a már hatályba lépésekor jogszerűen tartott tűzfegyverek kategória besorolását nem változtatta meg. Ezért ezek az eszközök mindaddig, amíg rajtuk olyan átalakítás nem történik, ami kategória és alkategória változást eredményez, illetve nem kívánják a lőfegyvereket külföldre kivinni, nem kerülhetnek korlátozás alá eső kategóriába.

 

„4. Az ilyen típusú jogszabály változásokról a bármilyen típusú fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek kapnak értesítést a hatóságtól, vagy elvárt a vonatkozó jogszabályok folyamatos követése?”

 

A rendőrség az ügyfeleket a hivatalos honlapján folyamatosan tájékoztatja a jogszabályi változásokról, mely az alábbi linken érhető el:

 

http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok/fegyverengedelyek

 

E tájékoztatás mellett azonban fontosnak tartjuk a hatályos fegyverjogszabályok engedélyesek által történő figyelemmel kísérését, amelyek kellő részletességgel határozzák meg, továbbá egyértelműen rögzítik az engedélyesek jogait és kötelezettségeit.

 

 

Budapest, 2021. február 17.

Tisztelettel:                                             

                                         ORFK Kommunikációs Szolgálat

 

 

Sok, fegyveres, akár engedélymentes fegyverekkel foglalkozó fórumokon boncolgatják a vonatkozó jogszabályok hatósági értelmezéséből, vagy hatóság on belül eltérő értelmezése ből adódó anomáliákat, ezeket továbbra is szeretnénk összegyűjteni és lehetőségeink szerint objektív formában „kibogozni”. Az egyértelműen látható hogy a végrehajtó oldal kommunikációjában igyekszik kerülni minden olyan „általános állásfoglalásra” alkalmas kijelentést, amely később hivatkozási alapként használható fel. Ezért szeretnénk olvasóink segítségét kérni, Hogy minél több saját tapasztalaton alapuló esetet osszon meg velünk, hogy minél konkrétabb formában tudjunk magyar, illetve adott esetben más nemzeti illetve európai uniós illetékesek felé kérdéseket feltenni.