SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

PENNY MARKET őrzés – büntetőeljárás 2.0

6 min read

Valami történik a kiskereskedelemben, a TESCO vagyonvédelmi szolgáltatói után, most a Penny Market Kereskedelmi Kft. egyik, jelenleg is szolgáltató vagyonvédelmi beszállítója ellen indult büntetőeljárás.
Mivel konkrét olvasói jelzést kaptunk és felmerült a lehetősége, hogy egy piaci versenytárs üzletszerző tevékenységét segítené ez, a szokásosnál is alaposabban igyekeztünk annak utánajárni.

A tények: 2023 nyarán a Penny kiskereskedelmi üzleteinek jelentős részét őrző DEFENCE SYSTEM Kft. nyilvánosan elérhető cégkivonatán megjelent egy bűnügyi intézkedésről szóló bejegyzés. Szintén nyilvánosa, bár némi keresgélést igénylő módon hozzáférhető egyéb dokumentumok alapján, egy 2017-es ügyszámú, „bűnszervezetben elkövetett, jelentős vagyoni hátrány okozó költségvetési csalás és egyéb bűncselekmények” miatt, egy konkrétan megnevezett személy, N. F. és társai ellen indult nyomozásról van szó. A szóban forgó „N” úr neve már más ügyben is felmerült korábban, ezzel kapcsolatban még próbálunk további adatot gyűjteni.

Megkerestük a Defence System Kft.-t is, az alábbi kérdéseinkre gyors válasz is érkezett. Kérdéseink a következők voltak:

1 Megalapozott a büntetőeljárásra vonatkozó információ?
2 Megalapozott, hogy Önök a Penny Market üzletekben is szolgáltatnak élőerős vagyonvédelmi szolgáltatóként?
3 A részünkre eljuttatott információ, illetve a folyó büntetőeljárás lehet összefüggésben akár, az Önök szolgáltatási területén párhuzamosan szolgáltató másik piaci szereplő aktív piacszerzési   tevékenységével?

Az alábbi válasz érkezett:


Tisztelt SecBlog today, tisztelt Perjési Úr!

Köszönettel vettem megkeresését, figyelemmel arra is, hogy mind az olvasóik, mind pedig a piaci szereplők számára fontos lehet, hogy csak megalapozott és ténylegesen bűncselekményt megvalósító esetekben indulhasson büntetőeljárás az őrzés-védelmi szegmensen belül. Ez mindenképpen összhangban van az Önök törekvésével, mert a szakterületek fejlődését segítő információ lehet.

Kérdésére válaszolva azt tudom közölni, hogy a Defence System Kft. társaságunk által igénybe vett korábbi alvállalkozói társaságok tevékenységével kapcsolatosan folyik egy büntetőeljárás.

A megrendelőinket érintő kérdésére válaszolva, amint az a társaságunk honlapján (www.dsystem.hu) a „Referenciák” menüpont alatt látható – több más társaság mellett – a Penny. is megrendelőink közé tartozik. A referenciaként történő feltüntetésre a társaságunknak kifejezett engedélye van e megrendelőtől, azonban a megrendelővel fennálló szerződés és teljesítés részletei a szerződés alapján kifejezetten üzleti titkot képeznek, emiatt azon kérdésére, hogy „a Penny Market üzletekben is szolgáltatunk-e élőerős vagyonvédelmi szolgáltatóként” nem válaszolhatok.

Arra a kérdésére, hogy „a folyó büntetőeljárás lehet-e összefüggésben akár, a társaságunk szolgáltatási területén párhuzamosan szolgáltató másik piaci szereplő aktív piacszerzési tevékenységével” értelmezési nehézségek miatt nem tudok válaszolni: ugyanis a piacszerzési tevékenység (fogalmából következően) nem büntetőeljárás.

Kérem, hogy a levelükben foglaltak szerint a fentieket változtatás nélkül szíveskedjenek közölni és közzétenni.

Üdvözlettel:
Pisák László


forrás: válasz sajtómegkeresésre

teljes képhez hozzátartozik, hogy a Defence System Kft. a nyilvános mérlegadatok alapján szolgáltatását majdnem teljes egészében alvállalkozói erőforrásokra építi, ez a társaság nyilvános mérlegadataiból az árbevétel és az anyagjellegű ráfordítás arányából látszik.

forrás: e-beszámoló

Az objektív helyzetértékeléshez hozzátartozik azt is elmondani, hogy egy fővállalkozó nem feltétlenül kell, hogy ismerje az aktuális alvállalkozói minden üzleti megoldását, a PENNY Market üzleteinek őrzésénél Idén tavasszal már volt példa arra, hogy a fővállalkozó cég egyszer csak azzal szembesült, hogy alvállalkozója egy NAV vagyonbiztosítás miatt fizetés és számlázás képtelenné vált.

Természetesen kerestük a PENNY Market sajtósait is, nekik az alábbi kérdéseket küldtük:

Tisztelt Penny Market Sajtó!

SecBlog today elnevezéssel regisztrált internetes újságot működtetünk, amely a https://secblog.today/  oldalon érhető el. Újságunk a civil élőerős vagyonvédelem, biztonsági, magánnyomozói  szakma és az  általános kármegelőzés  híreivel, ezen szakterületek fejlődését segítő információk közzétételével foglalkozik.

 Információt kaptunk arra vonatkozóan, hogy a PENNY Market üzleteket őrző egyik vállalkozás ( fővállalkozó , a Defence System Kft és annak vezetője ellen bűnszervezetben elkövetett “különösen jelentős hagyni hátrányt jelentő költségvetési csalás és más bűncselekmények” miatt, büntetőeljárás, nyomozás indult.  

Az üzlet őrzésében résztvevő egyik piaci szerző jelzése volt továbbá, hogy egy másik, nem fővállalkozóként, a PENNY üzleteiben őrzésvédelmi szolgáltatásban résztvevő társasággal szemben ( Ex Investigation Kft ) szintén büntetőeljárás van folyamatban, költségvetési csalás miatt.

Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni:

1 Valós az az információ, hogy a Defence System Kft őrzésvédelmi szolgáltatást végez a PENNY Market egyes üzleteiben?
2 Van tudomásuk a fent jelzett büntetőeljárásról?
3. Tervezik az említett védelmi beszállító szerződésének felbontását?
4. Van tudomásuk az Ex Investigation Kft részvételéről a PENNY Market részére végzett élőerős vagyonvédelmi, szolgáltatásban, illetve a folyó büntetőeljásról?
5. Megalapozott az az információ, hogy a PENNY Market üzletek őrzésében résztvevő egyik fővállalkozó többször tett jelzést a Defence System Kft. Foglalkoztatási gyakorlata miatt?
6 Tervezi a PENNY Market az üzletek őrzésének tekintetében az eddigi beszerzési politikájának és szempontjainak felülvizsgálatát,  esetleges szolgáltatási díj emelést, illetve új beszerzést?

Szíves válaszukat előre is köszönöm, tárgyban cikkünket 2023 november 28.-án tervezzük megjelentetni. Szíves válaszukat eredeti formájában tervezzük közölni. Amennyiben válaszuk a jelzett időpontig nem érkezik meg, az elküldött kérdéseket tesszük közzé azzal, hogy a válasz beérkezése esetén azt csatoljuk a cikkhez.

A PENNY esetleges válaszát csatoljuk cikkünkhöz. Csatoljuk továbbá az két legutolsó, jelenleg is a Defence System Kft. alvállalkozójának válaszát is, ugyanis a kapott jelzések alapján bőven akadtak kérdéseink feléjük is.