SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

CSALÓ ITALAUTOMATA- KREATÍV MEGOLDÁS

6 min read

Ki ne találkozott volna olyan esettel, amikor az ital, vagy ételautomata elveszi a pénzt, de semmit sem ad cserébe. Innentől biztonsági problémával állunk szemben. Nem az automata hibás működését kell megoldani „biztonságilag” hanem az esetleges tettlegességet, vagy rongálást kell kezelni.  Sok helyen nem türelmesek a dolgozók, főleg, ha kispénzűek, vagy eleve a monoton munka miatt az ingerküszöb alacsony.  Az alábbi példa, egy erőszak helyett adott frappáns reakció történetét mutatja be:

forrás internet

Adott egy gyár, sok sok ital és ételautomatával. Néhány automata valamilyen rejtélyes módon hozta meg döntését arról, hogy a bedobott pénzért ad-e terméket, vagy sem. Mivel egy ilyen gépnek csak nincs saját akarata, egy csavaros eszű dolgozó kitalálta,  hogy biztosan nyerőgépről van szó, így tett is egy bejelentést a Szerencsejáték Felügyeletnek, hogy a gyárban illegálisan üzemeltetnek félkarú rablót.  ( képzavar: az ital és ételautomata nem rendelkezik kézzel, vagy lábbal… ) 

Hihetetlen történet, így utánajártunk:

A Szerencsejáték Felügyelettől részletes választ kaptunk, hogy mi nyerőgép és mi nem. Válaszuk alul olvasható teljes, eredeti terjedelmében.  A lényeg: A vacakul működő ital, vagy ételautomata nem hatáskörük.   Egy, az előbbiekben említett esetet elismertek, ugyan, de megoldási gyakorlatnak nem ajánlják. 

Próbáltunk beszélni ilyen automatát üzemeltető cégekkel, ahol elismerték, hogy vannak rongálások, automata kifosztás, főleg, ha nem működik és elnyeli a pénzt. Viszont az is kiderült, hogy  nem nagyon tesznek feljelentést rongáláskor.  Ennek nem sikerült kideríteni az okát, de igyekszünk utánajárni.

A Szerencsejáték Felügyelet válasza:

A Szerencsejáték Felügyelethez 2019. augusztus 13. napján érkezett kérdésére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Megkeresésében arról kér tájékoztatást, hogy meghibásodott italautomatára vonatkozóan érkezett-e bejelentés a Szerencsejáték Felügyelethez, illetve – hatóságunk milyen érdemi intézkedést tud tenni ilyen esetben, mivel olyan információval rendelkezik, amely szerint nagyvállalatoknál található italautomaták esetében előfordul annak meghibásodása, ami miatt a pénz bedobását követően nem adja ki a kért terméket. Emiatt a csalódott vásárlók, figyelemmel az italautomaták kiszámíthatatlan működésére, azt nyerőgépként jelentik be.

A Szerencsejáték Felügyelet hatásköre, feladatai:

A Szerencsejáték Felügyelet hatáskörét a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 7. §-a és a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiak: Korm. rend.) 4. §-a, illetékességét az 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Az Szjtv. 7. §-a szerint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervezés és e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét látja el, tevékenységének célja a szerencsejáték-piac zavartalan és eredményes működésének, a játékosok érdekei védelmének, továbbá a szerencsejáték-piaccal szembeni bizalom erősítésének érdekében a szerencsejáték-szervezők joggyakorlásának elősegítése és a szerencsejáték-piac folyamatos felügyelete.

A Korm.rend. 4. §-a szerint a Kormány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejáték-felügyeleti hatóságként a Felügyeletet jelöli ki.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a Felügyelet a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a Felügyelet ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt, a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatokat, így különösen

a) ellátja az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, ennek érdekében elősegíti a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot,

b) eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, játékterv-módosítási eljárásokban,

c) a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában ellenőrzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek a betartását; kiadja a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában előkészített pénzmosás elleni mintaszabályzatot,

d) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenységet; fellép az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben,

e) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel összefüggő nyilvántartási feladatokat; kezeli a szerencsejáték engedélyezésével, lebonyolításával és az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatosan befolyt bevételeket, pénzforgalmi ügyleteket,

f) ellátja a játékosvédelemmel, illetve felelős játékszervezéssel kapcsolatosan feladatkörébe tartozó feladatokat.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatával összefüggésben büntetőeljárást kezdeményez, a megtett feljelentések alapján indult eljárásokat nyomon követi, azok tárgyában, illetve a nyomozás során a nyomozóhatóság által meghozott határozatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megteszi.

Pénznyerő automata, játékautomata:

Az Szjtv. 26. § (1) bekezdése szerint pénznyerő automatának minősül a tétfizetés fejében játék céljára alkalmas mechanikusan vagy elektronikusan vezérelt berendezés, ha nyerés esetén a játékos bármely formában vagyoni értékű nyereményre válhat jogosulttá. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság dönt abban a kérdésben, hogy valamely berendezés pénznyerő automatának minősül-e.

Az Szjtv. 29/A. § (1) bekezdése szerint játékautomatának minősül az az elektronikusan vagy mechanikusan vezérelt játék folytatására alkalmas, szórakoztató szolgáltatást nyújtó berendezés, amely nem tartozik a 26. § (1) bekezdésének hatálya alá. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság dönt abban a kérdésben, hogy valamely berendezés játékautomatának minősül-e.

Tájékoztatás:

Tájékozatjuk, hogy italautomatával kapcsolatos bejelentés eddig egy alkalommal érkezett a Szerencsejáték Felügyelethez. A bejelentésben szereplő helyszínen ellenőrzés lefolytatására került sor, tekintettel arra, hogy a bejelentésben az szerepelt, hogy „italautomatának álcázott szerencsejáték gép” üzemel az érintett helyszínen.

Az ellenőrzés során a szerencsejáték-felügyeleti hatóság megállapította, hogy bejelentett helyszínen egy italautomata van elhelyezve, egyéb internet terminál, pénznyerő automata, illetve nyerőgép a helyszínen nem volt. Az ellenőrzés során az italautomata kipróbálására is sor került, amely rendeltetésének megfelelően üzemelt, meghatározott összegért üdítőitalt adott ki. A berendezésen tájékoztató volt elhelyezve arról, hogy a berendezés meghibásodását hol lehet bejelenteni. 

Tekintettel arra, hogy az italautomata nem minősül sem az Szjtv. 26. §-a szerinti pénznyerő automatának, sem az Sztjv. 29/A. §-a szerinti játékautomatának, az italautomaták ellenőrzése, illetve az azok megrongálódásával kapcsolatos bejelentések kivizsgálása nem tartozik Szerencsejáték Felügyelet feladatkörébe.

Mindezek alapján kérjük a tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:

SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük