SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

CÉGCSOPORTOK VILÁGA

5 min read

A cikk egy olvasó jelzése alapján született, aki azzal keresett meg bennünket, hogy a formaruháján XY Group. felirat van, de nyilván a fizetést gyakori váltásokkal más nevű cég(ek) fizeti(k). Kicsit mélyebben elemezve a kérdést, hamar világos lett, hogy a „cégcsoport”, vagy „Group” elnevezés sok esetben olyan céghalmazt takar, amelyik a „fedél” alatt folyamatos változásban áll. A vonatkozó törvények egyértelműek, aki szolgáltat, annak a cégbírósági iratokban szereplő nevét, vagy annak rövidített változatát kell kiírni. Vonatkozik ez a formaruhára és a vagyonőr státuszát igazoló egyéb feliratokra, nyakbeakasztókra. ( itt jegyzem meg, hogy a nyakba akasztható igazolványok között járványosan terjed az üres oldallal kifelé történő véletlen megfordulás, vagy az olvashatatlanul apró betűs írás )

A Vagyonvédelmi Törvény rendelkezése a kérdésben:

16. § (1) *  Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző személy hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a hatóság eljárását nem akadályozhatja.

(2) *  Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató a Magyar Honvédségre, rendvédelmi szervre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, illetve más hatóságra utaló elnevezést, formaruhát, illetve hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat. E rendelkezés nem alkalmazható a Magyar Honvédség objektumai őrzésével kapcsolatos, önkéntes tartalékos által ellátott személy- és vagyonvédelmi tevékenységre.

(3) *  Közterületen vagy nyilvános helyen az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, vagyonőrzési feladatokat ellátó személy (a továbbiakban: vagyonőr) formaruhát visel, amelyen fel kell tüntetni annak a vállalkozásnak a nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, amellyel munkaviszonyban áll, továbbá a vagyonőr nevét és a vagyonőr megjelölést. Ha a vagyonőr egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, és alvállalkozóként teljesít szolgálatot, a saját formaruháját vagy annak a vállalkozásnak a formaruháját is viselheti, amellyel a feladat ellátására megbízási szerződést kötött.

(4) *  Közterületen vagy nyilvános helyen végzett tevékenység esetén az elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező vagy szerelő esetében – formaruha hiányában – a vállalkozás nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, valamint az elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező vagy elektronikai vagyonvédelmi rendszert szerelő elnevezést kitűzőn kell megjeleníteni.

Érdekes kérdés lehet, hogy ha egy megbízó tudni szeretné, hogy az adott „cégcsoport” vagy alvállalkozó rendelkezik-e rendőrhatósági engedéllyel, kihez fordulhat. Mivel a rendőrség adja ki a tevékenység engedélyt a vagyonvédelmi szolgáltatónak és a nyilvántartás is ide tartozik megkérdeztük az ORFK Sajtószolgálatát erről, akik a következő választ küldték:

Tisztelt Perjési Zsolt!

Az ORFK Kommunikációs Szolgálathoz érkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk. 

A hatályos jogszabályok alapján van-e arra törvényes lehetőség, hogy az élőerős vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelője meg tudja kérdezni Hatóságuknál, hogy egy adott vagyonvédelmi vállalkozás rendelkezik-e a tevékenység végzésére szóló érvényes rendőrhatósági engedéllyel?

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) 8. § (1) bekezdése nyilvántartás vezetésének a kötelezettségét írja elő a rendőrség számára a kiadott működési engedélyekről és igazolványokról, a kiadásuk alapjául szolgáló, e törvény 5. §-ában és az 5/A. §-ában meghatározott feltételek igazolásához szükséges adatokról, az adatváltozásról, a tervezőszerelő vagy magánnyomozói tevékenység folytatására jogosultakról, a működési engedély visszavonásáról, a vállalkozás tevékenységének megtiltásáról, és az igazolvány visszavonásáról, bevonásáról a működési engedély és az igazolvány hitelességének, valamint a tevékenység ellenőrzésének céljából. 

Ezen nyilvántartásból az SzVMt. 8. § (4) bekezdése alapján adattovábbításra irányuló kérelmet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – teljesíteni nem lehet. Tekintettel arra, hogy egy adott vagyonvédelmi vállalkozás részére kiadott működési engedély, továbbá az arra vonatkozó, fentebb meghatározott adatok a rendőrség által vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás) részét képezik, ezen adatok továbbítására kizárólag azon adatigénylők részére van törvényes lehetőség, akiket valamely törvény az adatigénylésre feljogosított. Az adatátvétel célját, az érintett adatkört, továbbá az adatok kezelésére az adatátvevőt felhatalmazó törvényi rendelkezést az adatigénylőnek kell megjelölnie az adattovábbítási kérelmében, amely kérelmet a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében bírálja el.

Hozzáférhető-e olyan statisztikai adat, hogy 2019 évben a rendőrség erre kijelölt osztálya hány vagyonvédelmi céget ellenőrzött és ebből hány esetben kellett szankciót alkalmazni?

Jelenleg a 2019. évre vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre, így ezen kérdés megválaszolására a Nyilvántartás 2019. december 17. napján aktuális adatainak alapulvételével kerülhet sor. 

A Nyilvántartás alapján a magánbiztonsági szektorban tevékenykedő vállalkozások vonatkozásában végrehajtott ellenőrzések száma 3.137 volt. Az ellenőrzések eredményeként 223 esetben került sor figyelmeztetés alkalmazására, továbbá 7 esetben felügyeleti bírság kiszabására.

Budapest, 2019. december 19.

                                                                   Tisztelettel:

                                                                                                             ORFK Kommunikációs Szolgálat

Első látásra nem könnyű még azt sem kinyomozni legális eszközökkel, hogy az aktuális szolgáltató a szükséges engedélyek birtokában végzi-e a tevékenységét. Itt nem a „látható” fővállalkozó a fő kérdés, persze, ha nem egy „cégcsoport” mögé rejtőzik, hanem az alvállalkozók. Mindenesetre a megbízó biztonsági felelőse, – már ha van ilyen – nincs egyszerű helyzetben.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük