SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

KÖZBESZERZÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL

8 min read

A Szegedi Közlekedési Kft. frissen lezárt közbeszerzésével kapcsolatban érkeztek olvasói jelzések. Ezek részben a nyertes ajánlattevő szolgáltatási díjára vonatkozott, ( nem titok – 1,100 Ft AM – azaz adómentes ), másrészt arra, hogy a nyertes egy egyéni vállalkozó, aki alvállalkozóként további egyéni vállalkozókat von be az üzletbe.

forrás: közbeszerzés.hu

A közbeszerzéseknél elvileg van minimális rezsióradíj, melyet évről évre korrigál a kormány egy kormányrendelet formájában. edz jelenleg 2,336 Ft + Áfa / óra. ( forrás Személy -Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Szakmai Kanara ) Persze, indokolt esetben el lehet térni ettől, valószínűleg ebben az esetben is ez történt.

A nyilvánosan is elérhető, már megkötött szolgáltatási szerződésben nevesített alvállalkozó, egyéni vállalkozók státusza nem világos, ahogy az sem, hogy gazdaságilag hogyan üzemeltethető biztonságosan ez a szolgáltatás, így sajtómegkeresést küldtünk a Szegedi Közlekedési Kft-nek. az alábbi választ kaptuk:

„Sajtóinformáció kérése – élőerős vagyonvédelmi közbeszerzés

Dátum: Tue, 25 Aug 2020 11:08:30 +0200

Zsolt Perjesi  <mailto:zsolt.perjesi@secblog.today> zsolt.perjesi@secblog.today részéről érkezett kérdések és válaszok:

1. A közbeszerzési eljárás során vizsgálták-e az ajánlattevők szolgáltatás biztonsági kockázatait, különös tekintettel a nem törvényes foglalkoztatási, üzletviteli, vagy tevékenység szervezési szempontokat?

A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési törvény (továbbiakban: Kbt.) által biztosított keretek közt vizsgálhattuk és vizsgáltuk az ajánlatok / vállalkozások megfelelőségét. Ez jelentette egyrészt az ajánlattevő alkalmassági előírásoknak való megfelelőségének vizsgálatát (referencia igazolás, előírt szakember bemutatása), másrészt az ajánlati árral kapcsolatos indoklás kérést és a benyújtott árindoklás vizsgálatát. Az eljárás ajánlattételi felhívásában Ajánlatkérő rögzítette, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdéseit, amely alapján csak az értékelési szempont (ajánlati ár) alapján legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot (igazolások bekérése, ár-indoklás kérés), így a vizsgálat csak a legkedvezőbb ajánlatra terjedt ki, a további 15 ajánlatra nem.

2. Amennyiben a hozzánk eljutott és mellékeltenie elküldött szolgáltatási szerződés hiteles, az abban megjelölt, szerződés szerinti alvállalkozók kizárólag személyes közreműködésre jogosultak, vagy az általuk foglalkoztatott munkavállalók is részt vehetnek tevőlegesen a szerződés tárgyát képező szolgáltatásban?

A szerződésben megjelölt alvállalkozók egyéni vállalkozók, ennek megfelelően – valamint a vagyonvédelmi törvény előírásaira is figyelemmel – csak személyes közreműködésre jogosultak.

3. A szolgáltatási szerződésben szereplő alvállalkozók a szerződésben szereplő adatok alapján nem azonosíthatók, szeretném megkérdezni, hogy a fővállalkozó által közölt alvállalkozói adatokat ellenőrizték-e, illetve, az alvállalkozó egyéni vállalkozók, a fővállalkozó egyéni alvállalkozó főbb információihoz hozzá lehet-e jutni?

A fővállalkozó által közölt alvállalkozói adatokat ellenőriztük. E körben tájékoztatjuk továbbá, hogy a szolgáltatási szerződésben megjelölt alvállalkozók olyan egyéni vállalkozók, akik az elmúlt években is részt vettek a szolgáltatás ellátásában. Ezzel kapcsolatban meg kívánjuk jegyezni, hogy az elmúlt évek telephely őrzésére kiírt eljárásaiban minden nyertes ajánlattevő ugyanazt a gyakorlatot követte, a szolgáltatás ellátását végző vagyonőrökkel kötöttek szerződést, vagyis huzamosabb ideje ugyanaz a szakember gárda végzi a feladatellátást, a legutóbbi közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő szakmai irányítása alatt. Ismereteink szerint ez általános gyakorlatnak mondható a telephely őrzési tenderek esetén, hiszen a helyismerettel rendelkező vagyonőrök átvétele a leghatékonyabb megoldás, különös tekintettel arra, hogy pl. a jelen eljárásban induló 16 ajánlattevőből is csupán 2 volt helyi (nagyrészt budapesti, debreceni cégek indultak). Mindezekre tekintettel a teljesítésbe bevont alvállalkozók ismertek Ajánlatkérő előtt. 

Az alvállalkozók beazonosításához az alábbiakban tájékoztatjuk a megjelölt személyek EV nyilvántartási számairól, valamint a vagyonőri igazolványok számairól, amelyek alapján Önök számára is egyértelműen beazonosíthatók lesznek. A fővállalkozó, valamint a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó valamennyi, azonosításhoz szükséges adata rögzítve van a szerződésben.

Óhidy István, EV nyilvántartási szám: 4951408, vagyonőri ig. szám: 2186228

Fekete Mihály, EV nyilvántartási szám: 2887481, vagyonőri ig. szám: 2138285

Sipos László, EV nyilvántartási szám: 4045724, vagyonőri ig. szám: 2147758

Dávid Lajos, EV nyilvántartási szám: 9217367, vagyonőri ig. szám: 2140131

Szabó Magdus (a szerződésben tévesen Szabó Magda néven szerepel), EV nyilvántartási

szám: 35279083, vagyonőri ig. szám: 2205151 

Szlabik Ella, EV nyilvántartási szám: 26644709, vagyonőri ig. szám: 2134524

A szerződésben megjelölt további 2 alvállalkozó (Szöllősi Sándor és Dobos László) tekintetében jelezzük, hogy a fővállalkozó szerződéskötést követő tájékoztatása alapján egyelőre nem kerülnek bevonásra a szerződés teljesítésébe. A szerződéskötéskor tartalékkal számolva közölte a fővállalkozó a bevonni tervezett

személyek listáját azzal, hogy azt a szerződés hatálybalépéséig véglegesíti. A Kbt. vonatkozó előírásai alapján a nyertes ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet kötelező bevonnia a teljesítésbe, egyebekben az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor,

ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt (jelen esetben nem merül fel). A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a szerződés teljesítésben résztvevő alvállalkozókat bejelenteni. Mindezekre tekintettel a fővállalkozó fentiek szerinti eljárása megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Ügyvezető Igazgatói Titkárság

Szegedi Közlekedési Társaság”

A válaszban közölt alvállalkozói adatokat nem töröltük, hiszen annak a nyilvánosan elérhető szerződésben szerepelnie kellene, úgyhogy ez nyilvános. Gyors elemzés és számolás után, elvileg „működhet” törvényesen a szolgáltatás gazdasági része, azonban a halmozott alvállalkozói struktúra a hatályos vagyonvédelmi törvény alapján aggályos lehet, hiszen a „köztudatban” egy szolgáltatási szerződésben egy alvállalkozó vonható be. a törvény azonban tartalmaz egy többes számot:

14. § (1) *  Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenység szolgáltatására irányuló szerződést írásba kell foglalni.

(2) *  A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás a szerződés teljesítése érdekében további vállalkozással kizárólag a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére eredetileg megbízást adó előzetes hozzájárulásával köthet szerződést. Az alvállalkozó a szerződés teljesítése érdekében további alvállalkozóval nem köthet szerződést.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szerződésnek

a) rögzítenie kell a megbízó hozzájárulását további vállalkozások közreműködéséhez;

b) nevesítenie kell a megbízott személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás által a szerződés teljesítése végett a továbbiakban megbízni kívánt vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, a megbízás tárgyát.

(4) *  Ha a vállalkozás a megbízás teljesítéséhez más vállalkozás közreműködését veszi igénybe, köteles a megrendelőt tájékoztatni az általa foglalkoztatni kívánt vállalkozásról, továbbá köteles a vállalkozás nevét, székhelyét (telephelyét), cégjegyzékszámát, valamint e vállalkozás megbízás teljesítésében közreműködő tagjának nevét, címét a naplóba bejegyezni, és azt az ellenőrzést folytató rendőr rendelkezésére bocsátani.”

Így ezek szerint további vállalkozás(ok) kerülhetnek a teljesítésbe. – Ez lehet vita tárgya adott esetben, főleg a szakma cégszerűen szolgáltató részéről.

Ebben a tenderben volt közbeszerzési tanácsadó is, így kíváncsiságból próbáltunk rákérdezi a közbeszerzési tanácsadókat tömörítő szervezetnél, hogy általánosan, illetve a konkrétan a vagyonvédelmet illetően vannak-e ajánlásaik, stb. A kapott válasz itt olvasható:

Tisztelt Perjési Zsolt!

Köszönjük szépen a megkeresésüket, de sajnos nem tudunk válaszolni a kérdéseikre. Egyesületünk nem ad ki ajánlásokat, és nem foglalkozunk konkrét közbeszerzési eljárásokkal, így a vagyonvédelmi eljárásokkal sem. Mi a jogszabályo”k értelmezéséhez, a gyakorlatban felmerülő problémák megoldásához igyekszünk információkat adni a tagjainknak rendezvények szervezésével.

Tisztelettel
Dr. Hubai Ágnes”

Mivel a közbeszerzésl eljárások, főleg a vagyonvédelemben vörös posztó a vagyonvédelmi szolgáltatók nevében igyekszünk ezt a témát tovább boncolgatni, talán tudunk segíteni a Közbeszerzési Tanácsadó Egyesületének is egyszer „információkkal”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük