SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

Karantén kerülők keringője

3 min read

A COVD19 kihívásokat állít mindenki elé, legyen az jogalkotó, jog alkalmazója, vagy a korlátozások elszenvedője, azaz mi, az egyszerű emberek. De vannak, akik a karantén szabályok okozta akadálypályát ügyesen veszik, róluk szól a következő történet:

Az Amerikai Egyesült Államokból tömegesen érkező vallási zarándokok jellemzően pár napot terveznek eltölteni Magyarországon, amelybe így az országba lépéskor előírt karantén letöltése nem fér bele. A „megoldás”, hamis tartózkodási ( karatén letöltésének helyszíne ) címet „kell” megadni, ahol egy percet sem tölt el. Belépés után, pedig irány a zarándoklat helyszíne, hiszen a hatóság mit sem tehet. A szálláshelyek tömegesen kapják az ellenőrzést, illetve ennek „eredményeképpen” a bírságról szóló határozatokat.

A borítékokon címzett szálláshelyekkel felvettük a kapcsolatot, semmilyen foglalásuk és tényleges vendégük nem volt.. Ezt követően kerestük meg a rendőrséget kérdéseinkkel, amely itt olvasható:

Tervezik-e a repülőtéri beléptetéskor, más repülőterekhez hasonlóan, a közölt

tartózkodási helyek – akár szúrópróba szerű ellenőrzését?

A 2020. november 12-től hatályos járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok

megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

szóló 2020. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Karantén tv.) ellenőrzési kötelezettséget ír elő a

Rendőrség részére a hatósági házi karantén végrehajtása szabályainak megtartása tekintetében,

továbbá a karanténkötelezettséget megsértő személlyel szemben a karanténlakás helye szerint

illetékes rendőrkapitányság közigazgatási bírságot szab ki. Az elrendelt hatósági házi karantén

végrehajtását a Rendőrség folyamatosan ellenőrzi.

Az említetthez hasonló ügyben, figyelemmel arra, hogy veszélyhelyzeti eljárási szabályok

alapján az adatközlésére felhívott személy szándékosan hamis adatot ad meg ilyen esetben

a hatóságnak, mennyi és milyen tényállás alapján indult eljárás eddig?

Az illetékes hatóságok a Karantén tv. hatályba lépése óta, 2021. április 1-ig 1840 fővel szemben

szabtak ki bírságot a Karantén tv.ben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt. A

konkrét szabályszegésre vonatkozóan a Rendőrség nem vezet kimutatást..

Eredetiben pedig itt:

forrás: ORFK sajtószolgálat válasz

Arra a kérdésre, hogy a hamis nyilatkozat, vagy adatszolgáltatás miatt indul-e bármilyen eljárás, vagy, hogy a repülőtéri beléptetéskor terveznek-e akár szúrópróba szerűen cím ellenőrzést, nem szól a válasz. Lehet, hogy nem is olyan fontos?