SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

AZ ALKOHOL ÁRA AZ ALDINÁL – MUTASD MAGAD

7 min read

Igen ritkán, de megtörténik, hogy egy átgondolatlan intézkedés eléri azt az ingerküszöböt, amikor az „egyszerű polgár” is azt mondja:  elég!

Történt ez az ALDI Magyarország Bt. nemrég bevezetett személyi igazolvány ellenőrző intézkedésénél is, alkohol vásárlók esetében. Sok szempontból érdekes és tanulságos téma, hiszen messzire vezető következtetések születhetnek. Nekünk, az élőerős vagyonvédelemmel foglalkozó internetes újságnak pedig elsőrangú esettanulmány.

Mi is történt?  Egyszer csak az ALDI kitalálta, hogy az alkoholos termékeket vásárlók életkor ellenőrzését nem bízza a pénztárosra, hanem minden esetben a „kasszaszoftverrel segítségével ellenőrzi”  Ez a szoftver  pedig dönt, kap, vagy nem kap alkoholt a vevő… Nyilván, választása nem nagyon van, hiszen ez vásárlási feltétel. 

A sztorink egy  sajtóhírrel kezdődik egy olvasónktól kapott Adatvédelmi hatósági dokumentummal folytatódik.  Ebben, egy magánszemély által, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( NAIH )  benyújtott közérdekű adatigénylésre adott válasz. A közérdekű kérdezősködés az ALDI adatkezelési gyakorlatára és a hatóság esetleges intézkedésére kérdezett rá, bónuszként feltéve a kérdést: „hányan tettek panaszt?”

A kapott válasz:  rövid időn belül négyen fordultak hozzájuk ebben az ügyben,  a Hatóság pedig, elsősorban az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása miatt el kell, hogy járjon.

Kérdeztük az ALDI-t is, válaszuk alább olvasható, ezt szó szerint közöljük:

Média: secblog

Téma: adatgyűjtés alkohol vásárláskor

KÉRDÉSEK: 

Több sajtóorgánumban megjelent hír szerint az ALDI üzletekben bizonyos vásárlások esetén “üzemszerűen” kérik el a vásárlók személyi igazolványát.

Olvasói információ szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  a 2016 évi CL tv alapján eljárást indított. Ennek alapja több vásárló által tett  bejelentés.

  1.  Az előbbiek alapján szeretném megkérdezni, hogy ennek az adatkezelési gyakorlatuknak van-e nyilvánosan hozzáférhető tájékoztatója
  2.  Kik végezhetik ezt az ellenőrzést?  Az üzletet őrző vagyonvédelmi cég dolgozói, ( vagyonőrök ) esetenként felkérésre kerülnek-e erre?
  3.  Tervezik-e ezt az ellenőrzési gyakorlatot megváltoztatni, vagy megszüntetni?

VÁLASZ: 

  1. Az ALDI minden esetben jogkövető magatartást alkalmaz, ez pedig igaz az alkoholtermékek árusítására is. Az áruházlánc – és egyébként valamennyi alkoholt árusító kereskedelmi egység – munkatársainak az 1997. évi CLV. tv 16/A. § (4) bekezdése alapján jogszabályi kötelessége meggyőződni az alkoholt vásárolni kívánó személy életkoráról, vagyis nem új és nem üzletspecifikus intézkedésről van szó. 

Az áruházlánc pénztárosainak munkáját megkönnyítendő, illetve a lehető legpontosabb életkor-ellenőrzést biztosítva a kasszákban dolgozó munkatársak elkérik az alkoholt vásárlók azonosító okmányát és az abban szereplő születési dátum alapján a kasszaszoftver segítségével elektronikus úton ellenőrzik, hogy valóban betöltötte-e a vásárló a 18. életévét és a jogszabályi követelményeknek megfelelően jogosult-e alkoholt vásárolni. Az intézkedés következtében emberi közreműködés nélkül, a kasszaszoftver határozza meg, hogy az adott termék az adott vásárlónak értékesíthető vagy sem. A pénztáros a kassza rendszerébe begépeli a pontos születési dátumot, a szoftver pedig egy egyszerű kivonási műveletet végez a születési dátum és az aznapi dátum alapján. A folyamat célja, hogy teljes mértékben kizárja a szubjektív tényezőket, egyúttal biztosítsa, hogy véletlenül, figyelmetlenségből, vagy tévedésből se kerülhessen sor 18 év alatti személyek részére alkoholos tartalmú ital értékesítésére. A pénztáros más adatot nem kér a fogyasztótól, a folyamat során pedig sem a kasszaszoftver, sem a pénztáros nem rögzít, nem ment és nem tárol semmilyen személyes adatot. A kasszaszoftvernek mindössze a kivonás pozitív eredményére van szüksége az értékesítési tranzakció lezárásához. A fogyasztóvédelmi hatóság külön pozitívumként értékelte a fenti intézkedés bevezetését, az áruházlánc ezért is alkalmazza azt üzleteiben. Az ALDI a vásárlók szíves közreműködését és megértését kéri annak érdekében, hogy kizárólag 18. életévét betöltött személy vásárolhasson alkoholos terméket.

Bővebb információt az ALDI adatkezelésről az alábbi linkeken találhatóak:

2. Az ALDI áruházaiban az életkor ellenőrzést csak a kasszában dolgozó munkatársak végezhetik. Ennek oka, hogy az ellenőrzés alapja az Fgytv. 16/A (4) bekezdése, mely alapján az ALDI munkatársainak az alkoholtartalmú italok értékesítése esetén kötelességük meggyőződni a vásárló az életkoráról, melyet értelemszerűen csak a kasszában dolgozó munkatárs végezhet.

3. Az alkoholtartalmú italok értékesítése során az ALDI munkatársainak jogszabályi kötelességük a vásárló életkoráról meggyőződni, így az ellenőrzés megmarad. Az ALDI ugyanakkor vizsgálja annak lehetőségét, hogy lehetne a folyamatot optimalizálni, hogy a vásárlói élményt minden vásárló számára biztosítani tudja.

A válasz több további kérdést is felvet, például mi ez a bizalom hiány a pénztárosok felé, hogy a  hivatkozott jogszabályban megengedett „kétség esetén” hatósági dokumentum alapján történő intézkedés helyett az üzemszerű ellenőrzés a biztos megoldás?  Kérdés az is, hogy a válaszban található adatkezelési tájékoztatás – amely elvileg a „tömör és közérthető” kategóriába kellene, hogy tartozzon – miért tűnik útvesztőnek.

Ami az életkor ellenőrzés elektronikus feldolgozását illeti, vannak gyanús jelek, melynek próbálunk utánajárni. Az első, hogy a tájékoztatás linkje egy „marketing assets” (  magyarul: marketing eszközök ) könyvtárban elhelyezett dokumentumra mutat. 

Az is érdekes, hogy az életkor megismerése már önmagában is adatkezelés, és ha ebből egy számítást végeznek egy informatikai rendszer segítségével, akkor az már egy másik adatkezelési művelet. Viszont ha, mondjuk még marketing célból is felhasználnák, akkor az már akkor is nagy baj, ha azt csak egy statisztikai adatként veszik kezelésbe. Ez persze, csak az oknyomozó újságíró “hivatali gyanakvása”, bár emlékezzünk arra, hogy ilyen próbálkozások voltak kávéautomatáknál is már…

Ennek utánajárunk, hiszen ez a téma könnyen lehet precedens.

Ha vagyonvédelmi vonatkozást is be szeretnénk vinni az alap történetbe, nem kell messzire mennünk, hiszen általános a vagyonőrök „többlet erőforrásként” történő felhasználása a kiskereskedelemben, legyen polcfeltöltésről, göngyöleg pakolásról, promóciós pult menedzselésről. Életszerű tehát az efféle ellenőrzések kiszervezése is.  Az mindenképpen figyelemreméltó, hogy egy fogyasztóvédelmi bírságtól való félelem elég egy  konfliktust eredményező eljárás bevezetésére, egy bukott vagyonvédelmi beszállító pedig nem eredményez változást, de erről majd a következő cikkben.

Ami tény:  a NAIH mint eljáró hatóság mozgásba lendült, ez ma Magyarországon lassan hírérték. Az egyesen szenzációnak is tekinthető, hogy lakossági felháborodás eredményeképpen.

Izgalommal várjuk a hatósági eljárás befejezését és a határozatot, talán precedens lesz az ügy más, hasonló helyezetekre is.

Reménykedünk…