SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

Rendszerhiba – panaszok a vagyonvédőkre

5 min read

forrás: internet

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara sajtóközleményt adott ki az elmúlt év tapasztalatairól, amely ITT érhető el. A közleményben általánosan leírtak további kérdéseket vetettek fel, így elküldtük kérdéseinket a kamarának, amelyre az alábbi válasz érkezett:


Tisztelt Szerkesztő úr!

Hivatkozással a Kamara 2024.január 25-i sajtóközleményével kapcsolatban feltett kérdéseire az alábbiakról tájékoztatom:

  1. A panaszok nagy többsége kiskereskedelmi áruházakra vonatkozott. Egy esetben fordult elő, hogy a panasz egy munkavállalótól érkezett, hogy a munkahelyéről történő távozáskor az azt őrző személy- és vagyonőr csomagátvizsgálást akart végezni. A kiskereskedelmi üzletekben történt csomagátvizsgálásokra néhány példát tudok említeni:
  2. A kiskereskedelmi egységben a panaszoshoz a kasszától való távozás után lépett oda a személy- és vagyonőr, és csomagátvizsgálást akart végezni. A bejelentő kérdésére, hogy miért kívánja ezt végrehajtani a személy- és vagyonőr azt közölte, hogy „szúrópróba”. A panaszos a bejelentéséhez ambuláns lapot is csatolt, mivel állítása szerint dulakodásra is sor került, ami miatt a könyöke megsérült.
  3. Egy másik bejelentésben egy édesapa sérelmezte, hogy egy üzletben a személy- és vagyonőr kérte, hogy a bevásárlókocsiban tolt gyermekét vegye ki a kocsiból. Később a bejelentő állítása szerint a személy- és vagyonőr nem engedte a vásárló által megvásárolni kívánt áru kifizetését.
  4. Az egyik bejelentés szerint három kiskorú személy (13, 14 évesek) bement vásárolni egy áruházba. A belépéskor a gyerekeknél volt egy hátizsák és egy szatyor. A gyerekek nem mutatták be a náluk lévő termékeket (mogyoró, ásványvíz). A gyerekek az önkiszolgáló kasszánál kifizették az áruházban vásárolt termékeket, majd a szatyorba rakták. Ezt követően a folyosón utánuk ment egy személy- és vagyonőr, odavitte egy kassza hátsó részéhez és a nagy nyilvánosság előtt kipakoltatta a szatyrot és elkérte a blokkot. Ezután a törvényes képviselők értesítése nélkül a gyermekeket bevitték egy helyiségbe, ahol nem működött a kamera képfelvevő rendszere. Hangfelvétel volt a helyiségben. Ennek tanúsága szerint ebben a helyiségben kezdték a gyerekeket kikérdezni. A bejelentők szerint a gyerekeket az eljárás során megfélemlítették.
  • Alkohol szondázással kapcsolatban panasz nem érkezett. Egy esetben kértek ilyen ügyben a Kamarától állásfoglalást. A hivatkozott esetben a megbízó biztonsági szakértője kérte az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a vagyonvédelmi vállalkozások milyen módon végezhetik ezt a tevékenységet.
  • A magánnyomozók vonatkozásában a Kamara csak abban az esetben járhat el, ha a magánnyomozó tagja a Kamarának. Ebben az esetben etikai eljárás keretében tudunk vizsgálatot lefolytatni. Az Szvmt. 38.§ (1) l) pontja szerinti panaszeljárás csak a személy- és vagyonőrök tekintetében ad lehetőséget a Kamarának az eljárásra. Amit ezekben az ügyekben a panaszosok bejelentenek az többnyire az, hogy a magánnyomozó személy vagy vállalkozás nem végzi el a szerződésben elvállalt feladatot, nem ad semmilyen jelentést az ügyekről. Ezzel nem csak a magánnyomozó szakmát járatják le, hanem az állampolgárok általános jogbiztonság érzetét is veszélyeztetik.

A kapott válaszok további kérdéseket vetnek fel, hiszen a korábban a csomagátvizsgálás és szondáztatás kérdésében kapott olvasói információk azt mutatják, hogy sok esetben félreértelmezett, félremagyarázott, igazi cél és indok nélküli eljárásokat működtetnek a szolgáltatók, vagy megbízók. Az elektronikus áruvédelmi eszközök Pavlovi reflexre épített működése, az esetenként alvállalkozó(k)ok keresztül foglalkoztatott vagyonőr és az elvárt konfliktus forrásos feladatok mutatnak némi kászt.

A képzettség és gyakorlat hiánya, a rossz jogszabály értelmezés, az „elfogás alapú” teljesítmény mérés kerül párhuzamba a megbízó oldali biztonsági vezető éves „veszteség megelőzési” bónuszával, amely, leszámítva az előző évi adatokhoz történő hasonlítást, a gyakorlatban majdnem mérhetetlen tétel. A modern, költségtakarékos kiskereskedelem, az önkiszolgáló termékvásárlás ( értsd: pultot néni mentes ) az automata kassza felhívás keingőre a morálisan kissé instabil honfitársaink részére, akik kaphatnak az alkalmon. Ismert, hogy ezek a veszteségek eleve részei az árképzésnek, ha úgy tetszik, a becsületeas oldal fizeti meg ezt. Ha ezen a gondolatmeneten haladunk tovább. akkor a vagyonőr funckciója nem a lopás megelőzése, hanem egy visszatartó erő, hogy az ne legyen több, bár sohasem tudjuk meg igazán, hogy a biztonsági emberen mi múlt…

Az látszik, hogy a szakmai fejlődésés a tényleges célok csiszolása helyett marad az árverseny alapú szolgáltatás beszerzés, hiszen nem egy esetben kerülnek a szolgáltatásba olyan vagyonvédelmi cégek, amelyek így, vagy úgy érintettek ( költségvetési csalás miatt ) büntetőügyekben.

Kíváncsiak vagyunk a megbízói oldal és a közvetlenül szolgáltató vagyonvédelmi vállalkozások véleményére, ha érkezik válasz, folytatjuk.