SecBlog today internetes újság

Vagyonvédelmi információs és hírportál

Túlfeszített húr az egészségügyben – őrök panasza

3 min read
forrás: internet

Amióta a koronavírus ámokfutása elkezdődött, sokszoros terhelés esik a vagyonőrökre is. Sok szokatlan feladat, látszólag értelmetlen intézkedés, eszközök, melyeket korábban nem kellett használni. Jelzések érkeztek, hogy az egyik vérellátó központban dolgozó vagyonőröknél betelt a pohár. Panaszok jöttek a fertőtlenítő és védőeszközök minőségére, kritizálták a kapott feladatokat. Az objektív és kiegyensúlyozott újságírás ykötezeő eleme a érintett felelt megkérdezése az ügyben, így sajtómegkereséssel fordultunk a Pannon Guard Zrt.hez, ahonnan a következő választ kaptuk:

Tisztelt Perjési Zsolt!

 

Írásos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

1. Vagyonőreink a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban betartandó rendszabályokról, a szegedi és más vérellátó központokban is, a saját belső intézkedéseink, valamint az Országos Vérellátó Szakszolgálat által a témában központilag kiadott anyaga alapján kaptak felkészítést. Ennek írásos dokumentálása rendelkezésre áll irattárunkban. A védőfelszerelést az OVSZ biztosította a saját és a mi munkavállalóink részére egyaránt, a továbbiakban azok pótlásáról Társaságunk minden őrzési hely vonatkozásában, maradéktalanul és folyamatosan gondoskodik.

 

2. A vérellátó központokban a veszélyes anyag és hulladék kezelése, azok mozgatása is, szigorú szabályok szerint, zárt rendszerben történik, így azokkal a munkavállalóink semmilyen kapcsolatba nem kerülhetnek.

 

3. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt) 22. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző személyt foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terheli e tevékenység végzésének tartama alatt és annak megszűnését követően is minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szerzett tudomást.”. Vagyonőreinket írásban is titoktartásra kötelezzük, mely alapján tudomásul veszik, hogy a munkavégzés alapján rendelkezésre bocsátott iratokról, a használt adathordozókról se másolatot, se kivonatot nem készíthetnek, illetve azok tartalmának rögzítésére semmiféle technikai eszközt nem alkalmazhatnak. Ezen iratokba, adathordozókba másnak betekintést (kivétel arra jogosult jogi és természetes személy) nem adhatnak és másnak ezeket semmilyen formában nem hozhatják tudomására.

 

A néha rossz kommunikáció, a meg nem értés sok esetben okoz konfliktust, melyben a vagyonőrök a sajtót és a közösségi médiát látják megoldásnak. Sokszor a felek megkérdezése, nyilatkoztatása megoldást jelenthet, esetünkben talán sikerült egy félreértést lezárni.